پروژه‌های شرکت
پیشخوان الکترونیکی پاکت

پیشخوان الکترونیکی پاکت

پیشخوان الکترونیکی “پاکت” با ویژگی‌هایی خود، این امکان را فراهم می‌کند که مدیریت، دریافت و رسیدگی به انواع درخواست‌ها و مراجعات،به بهترین شکل خود صورت گیرد و با سیستم گزارش‌گیری لحظه‌ای، می‌تواند یک ارزشیابی دقیق از کیفیت و کمیت مجموعه ارائه دهد.