پروژه‌های شرکت

پیشخوان الکترونیکی پاکت
۲۴
فروردین

پیشخوان الکترونیکی پاکت

پیشخوان الکترونیکی "پاکت" با ویژگی‌هایی خود، این امکان را فراهم می‌کند که مدیریت، دریافت و رسیدگی به انواع درخواست‌ها و مراجعات،به بهترین شکل خود صورت گیرد و با سیستم...

بیشتر بخوانید