منتشر شده:
25 اردیبهشت 1400
دسته بندی:
وب اپلیکشین
کارفرما:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آدرس:

تکنولوژی‌های به کار رفته در پروژه

Vue.js
Vue.js
Laravel
Laravel
Tailwind CSS
Tailwind CSS
php
php
JavaScript
JavaScript

وب اپلیکشین پیشخوان دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پیشخوان الکترونیکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ویژگی‌های منحصر به فرد خود امکان دریافت، مدیریت و رسیدگی به انواع درخواست و مراجعات را فراهم می‌کند.

این پیشخوان برگرفته از نیاز‌های حقیقی دانشگاه و دانشجویان است که با مشارکت، همکاری و نظارت دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسعه یافته و نسخه‌ی دانشگاهی آن در اختیار این دانشگاه قرار گرفته و هم اکنون در حال استفاده می‌باشد.

پیشخوان دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر