منتشر شده:
خرداد 1402
دسته بندی:
وب اپلیکشین / سامانه
کارفرما:
آدرس:

مدیریت کلینیک روانشناسی

طراحی و توسعه‌ی پروژه‌ی سامانه مدیریت کلینیک روانشناسی با همکاری کلینیک روانشناختی حضور نو

تکنولوژی‌های به کار رفته در پروژه

Vue.js
Vue.js
Laravel
Laravel
Tailwind CSS
Tailwind CSS
php
php
JavaScript
JavaScript
JavaScript
JavaScript