تایید اولیه و شروع به کار

پس از تایید و نهایی‌شدن پروپوزال و کسب توافقات اولیه، کار انجام پروژه به بهینه‌ترین کیفیت و سرعت توسط تیم رادین تک آغاز می‌شود؛ حفظ ارتباط و مراجعه به شما و گرفتن بازخورد در حین کار برای کسب رضایت حداکثری شما از مهم‌ترین استراتژی‌های رادین تک در این مرحله می‌باشد.