ارتباط، ملاقات و کسب نیازمندی‌ها

اولین قدم و شروع مسیر انجام یک پروژه در رادین تک، ارتباط و هماهنگی برای برگزاری اولین ملاقات و کسب نیازمندی‌های شما می‌باشد. به محض کسب و شفاف‌سازی نیازمندی‌ها، تیم مربوط به هر پروژه در رادین جلسه‌ای ترتیب داده و شرایط و امکانات مورد نیاز و مدنظر را بررسی و آماده می‌نماید؛ پس از آماده‌سازی و شفاف‌شدن پروژه برای دو طرف، رادین تک پروپوزالی از پروژه را برای شما آماده و ارسال می‌نماید.