LMS Moodle

Moodle

پس از فراگیری ویروس کرونا و اقبال سراسری از سیستم‌های آموزش مجازی (Learning Management System) LMS شرکت رادین تک نیز با هدف افزایش سهولت و کارآیی آموزش مجازی آغاز به توسعه وب اپلیکشین Moodle (رنک هفتم پر استفاده ترین LMS مورد استفاده در جهان) که به صورت متن باز  و رایگان در اختیار توسعه دهندگان قرار گرفته است، کرد.

شرکت رادین تک با مشارکت در توسعه بیش از 20 ماژول خود را جزئی از پیشگامان این عرصه قرار داده است