پیشخوان دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

وب اپلیکشین پیشخوان دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پیشخوان الکترونیکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ویژگی‌های منحصر به فرد خود امکان دریافت، مدیریت و رسیدگی به انواع درخواست و مراجعات را فراهم می‌کند این پیشخوان برگرفته از نیاز‌های حقیقی دانشگاه و دانشجویان است که با مشارکت، همکاری و نظارت دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسعه یافته و نسخه شخصی سازی شده‌ی آن در اختیار این دانشگاه قرار گرفته و هم اکنون در حال استفاده می باشد.

pishkhan.aut.ac.ir