توسعه‌ی ساختارها و اپلیکیشن‌های هوش مصنوعی

با پیدا شدن جایگاه هوش مصنوعی در دنیای فناوری نیاز به استفاده از ابزارهای این بستر نیز میان کاربران این دنیای فناوری به شدت احساس می‌شود؛ حال که رادین تک همواره خود را پیشگام در مسیر تکنولوژی می‌بیند، با برنامه‌ریزی مدون و علمی، بخشی از چشم‌انداز خود را برای فعالیت و ارائه‌ی خدمت در حوزه‌های مختلف هوش مصنوعی از جمله یادگیری ماشین و بینایی ماشین قرار داده‌است.